Leksykon Autorów Polskich

Eugeniusz Orłow

http://sap.edu.pl/files/foto/eugeniusz_orlow.jpg

 

Eugeniusz Orłow

 

Urodził się 15 lutego 1949 roku w Warszawie, gdzie ukończył Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest autorem 16 własnych książek i 8 publikacji dramaturgicznych oraz w 30 wydawnictwach zbiorowych oraz kilku tysięcy utworów literackich i publicystycznych drukowanych na łamach prasy, internetu i w wydaniach zbiorowych.

Działalność zawodowa i społeczna – W latach 1975 – 81 redaktor Studenckiej Agencji Wydawniczej / zwolniony z pracy w stanie wojennym /, w latach , inicjator  powołania i sekretarz Akademickiego Centrum Kultury Sportowej AZS – SZSP. / i laureat Nagrody Literackiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego i  ca. 200 felietonów o kulturze i sztuce  sportowej. Od 1981 do 2003  sekretarz generalny Stowarzyszenia Kultury Słowiańskiej i w latach 1984-86 sekretarz czasopisma Slavia. W latach 1983 – 86 sekretarz Rady Krajowej KKMP / w tym okresie członek redakcji czasopisma  Okolice, członek redakcji Biblioteki Poetów KKMP - LSW, sekretarz Nagrody Literackiej im. S. Piętaka i Nagrody im. R. Bruno-Milczewskiego, sekretarz Funduszu Stypendialnego im. T. Borowskiego.

W latach 1984 – 88 sekretarz Warszawskiej Wszechnicy Literackiej. Organizator Wszechnicy Dziecięcej W latach 1987 – 1989 sekretarz Spółdzielczego Komitetu Młodzieży Naczelnej Rady Spółdzielczej.

W latach  1989 - 2005 prezes Zarządu Arkadii Press ltd. / redaktor naczelny czasopism edukacyjnych  - Niemiecki dla wszystkich,  Angielski dla wszystkich  i  Szkolara  oraz wydawnictw szaradziarskich - Mała Arkadia  i  Krzyżówka Pocztowa. W tym okresie pod jego redakcją ukazała  się seria  Analizy Lektur Szkolnych, licząca kilkadziesiąt pozycji.

Od 1986 członek Stowarzyszenia Autorów Polskich, prezes Rady Warszawskiej Stowarzyszenia.  Prezes Rady Głównej  Stowarzyszenia Autorów Polskich / od 2002 r. - kolejna IV kadencja / i  Prezydent Polonijno - Zagranicznych Stowarzyszeń Autorskich  - od 2002 - III kadencja /.

Członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej / ostatnia kadencja / i  Rady Programowej TV Warszawa /. Prezes Zarządu Fundacji Człowiek a Środowisko - organizacji pożytku publicznego.

Prezes Agencji Informacyjnej Wiadomości - redaktor naczelny portali Gazeta Autorow..pl i Rynek Modowy..eu  W latach 2009 – 2010 współpracownik kwartalnika modowego Moda&Styl”.

Obecnie  jest Wiceprezydentem Komitetu Organizacyjnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Autorskiego.

Jest czynnym dziennikarzem, fotografikiem i filmowcem. Obecnie po długiej przerwie od 1979 roku powraca do piosenki / od modlitwy, pastorałek, poprzez wszystkie gatunki piosenki do  piosenki dziecięcej.

W latach  2012 – 2014  Zastępca Redaktora Naczelnego kwartalnika artystyczno - naukowego ZNAJ oraz  redaktor www.sap.edu.pl.

Redaktor i autor – NowaTelewizjapl i NowaTelewizjapl - 2, Nowe Radio Internetowe i EugeniuszOrlowNews / nieregularny blog autorski /na You Tube. Wydawca i autor piosenek na www. Śpiewamy i  Tańczymy.pl / www.spiewamyitanczymy.pl /

Przewodniczący Kapituły Nagród  SAP  - Literackich im, Stefana Żeromskiego, im. Fiodora Dostojewskiego – za współpracę międzynarodową /, im. Bolesława Prusa / za dokonania na rzecz SAP /, im. Stanisława Staszica / za dokonania sponsorskie na rzecz SAP /,  Stanisława Grochowiaka / za dokonania na polu kultury i działalności artystycznej /, im. Bolesława Ciepieli /za dokonania popularnonaukowe / oraz  prof. Mirosława Ponczka /za dokonania naukowe /.

Współorganizator i juror Międzynarodowego Konkursu Literackiego im Jana Pawła II

Członek ZAKR i ZAiKS  Dr hc Eugeniusz Orłow jest  docentem w Instytucie Autorskim. W obecnej kadencji członek Komisji Literackiej Kwalifikacyjnej ZAKR. Redaktor Naczelny Literatury Współczesnej  i Zeszytów Naukowych.

Wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Autorskiego / w organizacji /

Główne Nagrody Literackie

Laureat Nagrody Literackiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego -1980

Laureat Nagrody Literackiej im. R. Bruno-Milczewskiego /1983 /

Laureat Nagrody Literackiej im. Stefana Żeromskiego - 2015

 

Główne Nagrody Dziennikarskie

W 2009  otrzymał medal i  tytuł  Wybitny Dziennikarz  przyznany przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich,

W 2011 otrzymał medal i  tytuł  Wybitny Dziennikarz Ekonomiczny przyznany przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich.

 

Wydawnictwa dramaturgiczne:

 1. Złote lata / muzyka – Irena Sitarz – 19 piosenek - musical / OW SAP 2017
 2. Modliszki / muzyka – Irena Sitarz – 11 piosenek /- farsa muzyczna  OW SAP 2016
 3. Pajacyki / muzyka – Ryszard Pokorski – 14 piosenek – bajka muzyczna / OW SAP 2017
 4. Szalony Świat / muzyka – Michael Fedoroff – 13 piosenek – Traktat muzyczny / OW SAP 2017
 5. Kultowa samotność / wspólnie z Ireną Sitarz, muzyka – Michael Fedoroff - 18 piosenek /

- Traktat o samotności OW SAP 2017

 1. Czary mary na dwie pary / muzyka Irena Sitarz - musical / OW SAP 2017
 2. Czas powitać Pana / muzyka – Irena Sitarz – 15 piosenek – Widowisko kolędowe / OW SAP 2017 /
 3. Chłopiec do zabawy / muzyka – Irena Sitarz – 14 piosenek – Farsa muzyczna / OW SAP 2017 /
 4. Tango jabłeczne / muzyka – Irena Sitarz – 15 piosenek, farsa biesiadna / OW SAP 2017
 5. Grajek z Dworca Centralnego w: Literatura Współczesna nr 1/1/2017
 6. Wesołe kumoszki czyli rzecz o plotce w: Literatura Współczesna nr 1/2/2018

 

Wydawnictwa książkowe

 1. Kolędy i pastorałki / NOW 1974] /
 2. Pastorałki nowopolskie / NOW 1975 /
 3. Grupy twórcze Politechniki Warszawskiej /RU SZSP 20175 /
 4. Bieg przez Ziemię /AZS – ZAiKS 1979 Libra /
 5. Strofy Olimpijskie / AZS – ZAIKS 1980 Libra /
 1. Liryki Polne /Slavia 1980 /
 2. Liryki prozą / Slavia 1980 /
 3. Liryki i eseje /Slavia 1980/
 4. Piosenki o Warszawie /Slavia 1983/
 5. Piosenki o Warszawie cz..2 / Slavia 1984 /
 6. Przejście przez wiecznie czerwony komin / Slavia 1985 /
 7. Pajacyki – Bajka muzyczna /Wydawnictwo Nuit Magique 1992 /
 8. Piosenki stare i nowe / OW SAP Płock – ZAiKS 2015 /
 9. Piosenki 2011 t. 1 i 2 / OW SAP 2015
 10. Piosenki 2012 t. 1 i 2 / OW SAP 2016 /
 11. Piosenki 2013 / OW SAP 2016 /

 

Wydawnictwa muzyczne / fortepianówki repatycyjne /

2011

Wydawnictwo Muzyczne Music L.A.P

1.Tango biesiadne do muzyki Ryszarda Pieczary

2012

Wydawnictwo Muzyczne Music L.A.P

1.Tango dwóch serc - do muzyki  Ryszarda Pieczary

2.Modlitwa w intencji błogosławionego Jana Pawła II - do muzyki Ireny Sitarz

3.Tak brakuje nam miłości – do muzyki Ryszarda Pieczary

Wydawnictwo Muzyczne „ Przebojowe rytmy”

1.Wiosna panna radosna - do muzyki Ireny Sitarz

2.Bo seniorem każdy będzie - do muzyki Ireny Sitarz

3.Chodź zatańczyć dzisiaj walca - do muzyki Ireny Sitarz

4.Takie polskie tango - do muzyki Ireny Sitarz

5.Zaproszenie do tańca – muzyki Andrzeja Chmielewskiego

6.Dla nas jest noc – do muzyki Sławomira Czarneckiego

7.Ten dzień jest nasz – do muzyki – Sławomira Czarneckiego

8.Tango radości – do muzyki – Sławomira Czarneckiego

2013

Wydawnictwo Muzyczne Music L.A.P

1.Mijając się - do muzyki Ryszarda Pieczary

2.Stare lwowskie tango – do muzyki Antoniego Dżuły

3.Gdzie jest Wilno ze starej fotografii -  do muzyki Antoniego Dżuły

4.Tylko we Lwowi - do muzyki Antoniego Dżuły

 

Śpiewniki:

 1. Śpiewnik kolęd i pastorałek „ Czas powitać Pana „ z muzyką Ireny Sitarz / Ostróda 2013 /
 2. Śpiewnik Seniora pn. „ Złote lata „ /Ostróda  2015, 2016 /

 

Płyty:

 1. Szalony Świat „ / Warszawa 2012, 9 piosenek, w tym jedna po rosyjsku /
 2. Płyta Anny Osmakowicz / na niej  jedna  piosenka „ Kajtkowa Kołysanka „ do muzyki Tadeusza Prejzenera.
 3. Płyta z piosenkami Zespołu "MOZAIKA" z pięcioma piosenkami do muzyki Ireny Sitarz / Miłomłyn 2012 / w tym jedna w dialekcie mazurskim, 
 4. Płyta  „Tańcz, dziewczyno tańcz” Jana Piskorza z dwoma piosenkami / Warszawa 2013 /
 5. Płyta Zespołu Kapela  „  Tońka „ z  Dynowa z czterema piosenkami./ Rzeszów 2013 /
 6. Wznowienie płyty Anny Osmakowicz „ Dla Ciebie” / CD + teledysk DWD /
 7. Wznowienie płyty Szalony Świat z Michaelem Fedoroffem
 8. Płyta video Czas powitać pana „14 kolęd do muzyki Ireny Sitarz / Warszawa 2014 /
 9. Płyta video  Wierna marzeniom – 14 piosenek / muzyka : Michael Fedoroff, słowa: Eugeniusz Orłow / Irena  Sitarz /
 10. Płyta video   Mazury- cud natury – 14 piosenek / słowa Eugeniusz Orłow i Irena Sitarz, muzyka – Irena Sitarz /
 11. Płyta  video  Złote lata -.12 piosenek / muzyka – Irena Sitarz, słowa Eugeniusz Orłow i Irena Sitarz /

 

Script logo
Design marcinkaczmar.pl