Uchwała RG 02-09-2018

 

Uchwała

Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

w dniu 2 września 2018 r.

 

Przyjęto w poczet członków zwyczajnych:

a. Do Oddziału Warszawskiego II – Jarosław Wit Dłużniak, Bartosz Radomski, Jolanta Grotte, Jakub Ładosz, Tomasz Rudnicki, Danuta Bartoszuk, Janusz Szot, Joanna Babiarz, Krystyna Rejniak, Brygida Błażewicz, Janusz Kokoszka, Eliza Segiet, Stanisław Kruszewski, Bożena Kensy, Ewa Kuźma – Pilipczuk i Grażyna Tatarska.

b. Do Oddziału Kołobrzeskiego – Marzena Maria Marczyk, Irena Teresa Grabowiecka, Grażyna B. Cylwik,

c. Do Oddziału Będzińskiego – dr nauk med. Emilian Kocot,

d. Do Oddziału w Lewinie Brzeskim - Maria Nowak, Teresa Barbara Waszut,

e. Do Oddziału Warmińsko – Mazurskiemu w Ostródzie – Magdalena Kowalska.

Powołano na wniosek Oddziału w Lewinie Brzeskim Oddział Instytutu Autorskiego. W skład Rady Naukowej Oddziału Instytutu Autorskiego

wejdą - dr Traka / Dyrektor - Przewodniczący /, dr Eugeniusz Elerowski i ks. Marian Kosiński.

Powołano na wniosek Oddziału w Opocznie Oddział Instytutu Autorskiego. W skład Rady Naukowej Oddziału Instytutu Autorskiego wejdą – mgr Paulina Gretka / Dyrektor - Przewodnicząca / gen. dr hc. Zbigniew Gretka oraz o. prof. dr hab. Eustachy Rakoczy.

 

 

Prezes Rady Głównej

Stowarzyszenia Autorów Polskich

 

 

doc dr hc. Eugeniusz Orłow

 

Script logo
Design marcinkaczmar.pl