Uchwała RG 06-04-2019

Uchwała Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich  z dnia  6 kwietnia 2019 r.

 

 

 1. Przyjęto:
 2. Do Oddziału Gdańskiego: Paweł Nieczuja - Ostrowski, Roman Ciesielski, Piotr Szczepański, Tadeusz Łukaszewicz, Andrzej Kielczyk, Ewa Ilińska, Agnieszka Smugła, Grażyna Witkowicka, Karol Kłos, Sławomir Jerzy Ambroziak i Bogusława Chwierut,
 3. Do Oddziału Bielsko-Biała: Elżbieta Barańska.
 4. Do Oddziału Łódzkiego: prof. dr hab. Bogdan Mazan.
 5. Do Oddziału w Kołobrzegu: Małgorzata Brol.
 6. Do Oddziału w Będzinie: Barbara Siudyk – Wylężek,

 

 1. Na wniosek Oddziału Warszawa II postanowiono:
 2. Przyznać Nagrodę Literacką im. Stefana Żeromskiego – Krystynie Łagowskiej,
 3. Przyznać Nagrody im. Bolesława Prusa / za dokumentowanie działalności SAP/; Jolancie Bogusławskiej, Renacie Cygan, Joannie Jakubik, Alicji Kuberskiej i Kazimierzowi Lindzie.

 

 1. Na wniosek Oddziału postanowiono:
 2. Przyznać Nagrodę im. Stanisława Grochowiaka - Wojtkowi Gęsickiemu,
 3. Przyznać Nagrodę im. Stanisława Staszica – prof. dr hab. Leszkowi Zegnerowi,
 4. Przyznać Nagrodę im. Bolesława Prusa – Janinie Janakos -Szymańskiej, Ewie Stangrodzkiej- Kozłowskiej, Bożenie Kacpura i Jerzemu Ratowskiemu,

 

 1. Na wniosek Oddziału Będzińskiego zmienić nazwę na Oddział Zagłębiowski - biorąc pod uwagę kryterium zamieszkania poszczególnych członków Oddziału.

 

5 Postanowiono powołać Oddział Instytutu Autorskiego przy Oddziale Łódzkim Stowarzyszenia oraz na powołać na przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu prof.  dr hab. Bogdana Mazana.

 

 1. Postanowiono odwołać Wiceprzewodniczącego Centralnej Rady Naukowej Stowarzyszenia prof. dr hab. inż. Tadeusza Morawskiego ze względu na stan zdrowia, powołując na jego miejsce  prof.  dr hab. Bogdana Mazana  z Łodzi.

 

 1. Na wniosek Oddziału Żyrardowskiego zmienić nazwę na Oddział Żyrardowsko - Warszawski z siedzibą w Żyrardowie biorąc pod uwagę kryterium zamieszkania poszczególnych członków Oddziału.

 

 1. Przyjęto bilans wpływów i wydatków Rady Głównej Stowarzyszenia za 2018 rok.

 

Wpływy:

1%                                                              -  453,60

Opłaty członkowskie :

/ wpisowe, legitymacje i inne opłaty /     -   1680,-   

  

                                            --------------------------

                                                                    - 2133,60

Wydatki:

Organizacja Zjazdu SAP                         - 1400,-

Utrzymanie serwera i domeny SAP        -   850,-

                                             -------------------------

                                                                       2250,-

 

 

Uwaga: Pozostałe koszty organizacyjne:  informatyk, utrzymanie biura SAP, opłaty bankowe i pocztowe – były finansowane ze środków I Oddziału Warszawskiego. SAP .

Rada Główna Stowarzyszenia apeluje o większą dyscyplinę finansową na Rzecz Rady Głównej / 1 %, odpisy z 1/3  składek z Oddziałów.

Brak tych środków uniemożliwi prawidłowe funkcjonowanie Rady Głównej na rzecz Oddziałów.

 

 

Prezes Rady Głównej

Stowarzyszenia Autorów Polskich

 

 

doc. dr hc. Eugeniusz Orłow

Script logo
Design marcinkaczmar.pl