Uchwała RG 09-02-2020

Uchwała Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

z dna 9 lutego 2020 r.

 

www.sap.edu.pl

I. Ulegają zmianie opłaty i składki członkowskie za 2020 r.

Opłaty Członkowskie / jednorazowe /

a. Wpisowe – 60,--

b. Legitymacja – 60,-

Składki członkowskie / opłata roczna /

a. Członek pracujący – 120,-

b. Emeryt i rencista / Okazać dokument / - 60,-

c. Bezrobotny - 0 zł. / Dokument z Urzędu Pracy /

d. Członek zagraniczny 120,-

II. W skład Członków zwyczajnych zostali przyjęci:

Agnieszka Syska - do Oddziału Gdańskiego

doc dr Henryka Jana Lewandowskiego - do Oddziału Gdańskiego

Katarzyna Folga – do Oddziału Ciechanowskiego

Henryk Kamiński - do Oddziału w Kołobrzegu

Robert Dyduła - do Oddziału w Kołobrzegu

Maria Jolanta Kowalska - do Oddziału w Kołobrzegu

7 Teodozja Swiderska – do Oddziału Warszawa II

8. Stanisława Kwiatkowska - do Oddziału Warszawa II

9. dr Marek Stanisław Żbik z Australii - do Oddziału Warszawa II

10. Krystian Marcin Stefanowski – do Oddziału Warszawa I

III. Na wniosek Oddziału Warszawa I

powołano Koło SAP przy Oddziale I Warszawa . Jego prezesem został Jacek Boduła.

IV. Rada Głowna Informuje, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał:

1. Kazimierz Linda - Odznaka „ Zasłużony dla Kultury Polskiej „ / Oddział Warszawa II

2. Eugeniusz Orłow – Brązowy Medal „ Zasłużony Kulturze Gloria Artis „

3. dr. Edward Traka - Odznaka „ Zasłużony dla Kultury Polskiej „ / Oddział w Lewinie Brzeskim – wręczył ks. Marian Kosiński – Wiceprezes Rady Głównej

V. Minister Edukacji Narodowej przyznał:

Irenie Sitarz - Medal Edukacji Narodowej / Oddział Warmińsko – Mazurski /Wręczył Eugeniusz Orłow i Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki.

VI. Rada Główna przyznała:

1. Apolonii Skakowskiej z Litwy - Dyplom Nagrody im. Bolesława Prusa,

2.. Krystynie Gudel z Oddziału Warszawa II – Dyplom Nagrody im. Bolesława Prusa,

3.. Marii Bednarek z Oddziału Warszawa II – Dyplom Nagrody im. Bolesława Prusa,

4.. Tadeuszowi Knyziakowi z Oddziału Warszawa II – Dyplom Nagrody im. Bolesława Prusa,

5. Barbarze Orłowskiej z Oddziału Warszawa II – Dyplom Nagrody im. Bolesława Prusa,

6..Andrzejowi Zaniewskiemu z Oddziału Warszawa I - Dyplom Nagrody im. Stanisława Grochowiaka,

7.Leonowi Sękowi z Oddziału Warszawa I -Dyplom Nagrody im. Stefana Żeromskiego,

8. Ryszardowi Grajkowi z Oddziału Bielskiego - Dyplom Nagrody im. Stefana Żeromskiego

9.. Prof. dr. hab. Leszkowi Zygnerowi – Rektorowi Państwowej Wyższej Szkole . Zawodowej w Ciechanowie - Dyplom Nagrody im. Stanisława Staszica,

11. Wojciechowi Gęsickiemu - - Oddział Ciechanów -Dyplom Nagrody im. im. Stanisława Grochowiaka,

12. Ewie Stangrodzkiej – Kozłowskiej – Oddział Ciechanów - Dyplom Nagrody im. Bolesława Prusa,

13. Janinie Janakakos – Szymańskiej - Oddział Ciechanów - Dyplom Nagrody im. Bolesława Prusa,

14. Jerzemu Ratowskiemu - Oddział Ciechanów - Dyplom Nagrody im. Bolesława Prusa,

15..Waldemarowi Stepnowskiemu - - Oddział Ciechanów - Dyplom Nagrody im. Bolesława Prusa,

16.Zbigniewowi Gretce z Oddziału Opoczyńskiego -Dyplom Nagrody im. Stefana Żeromskiego.

VII. Bilans Rady Głównej za 2019 r.

Wpływy:

Składki, legitymacje i opłaty członkowskie 1825,-

1% 1021,68 Przekazano

Ciechanów - 240,89 160,00

Ostróda - - 27,00

Warszawa II - 81,90

Różne 671,89

Razem - 2846,68

Uwaga: Po informacji o numerze konta bankowego 2/3 1% zostanie przekazana na właściwe konto bankowe Oddziału..

Zapraszamy Oddziały Regionalne: 2/3 1% zostanie przekazane na Państwa konto bankowe: Pamiętajcie: KRS 000145987 z dopiskiem np. /Warszawa II czy np. /Ciechanów.

Wydatki:

1.Opłata roczna za serwer i domenę www.sap.edu.pl 1.000,- 2.Pozostała kwota nie pokrywająca działalności biura Rady Głównej 2019 to opłaty bankowe, opłaty pocztowe, toner – 6 szt. a 126,-, papier, obsługa posiedzeń RG. SAP, wyjazdy do Oddziałów. Etc. /

VIII. Ustanowienie Medalu „ Zasłużony dla SAP ”

Medal ma być wręczany zasłużonym Członkom, jak też Mecenasom SAP. W tej chwili trwają prace projektowe – Zbigniew Gretka. Zostanie również przyjęty regulamin przyznawania .

 

Prezes Rady Głównej

Stowarzyszenia Autorów Polskich

 

Eugeniusz Orłow

Script logo
Design marcinkaczmar.pl