Uchwała RG 15-03-2021

Przyjęcia członkowskie:

Bo Jaroszek – O/ Bielsko-Biała

Danuta Duszyński / o/Warszawa II – Australia

 

Nagroda im. Anny German

Rada Główna postanowiła powołać Nagrodę im. Anny German dla osób wykazujących uzdolnienia wykonawcze. Nagroda będzie miała wymiar symboliczny – dyplom. W miarę możliwości będzie podkreślona finansowo.

 

Dyplomy Nagród SAP:

 

Oddział Warszawski II

Tomasz Rudnicki -   Dyplom Nagrody im. Bolesława Prusa

Jolanta Grotte - Dyplom Nagrody im. Bolesława Prusa

Zbigniew Kurzyński - Dyplom Nagrody im. Bolesława Prusa

 

Nagrody i Wyróżnienia:

prof. dr. hab. Bogdan Mazan 0 Łódzki - Srebrny Medal „ Zasłużony Gloria Artis”

Tadeusz Knyziak – O/ Warszawa II -Odznaka Honorowa „ Zasłużony dla Kultury Polskiej

Joanna Jakubik - O/ Warszawa II – Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wanda Stańczak O/Warszawa II /- Odznaka Honorowa „ Zasłużony dla Kultury Polskiej

ks. Marian Kosiński / O/ Lewin Brzeski - Brązowy Medal „ Zasłużony Gloria Artis”

Alicja Kuberska / O/Warszawa II /- Odznaka Honorowa „ Zasłużony dla Kultury Polskiej

Alina Kuberska / O/Warszawa II / Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Irena Sitarz / o/ Warmińsko – Mazurski - Brązowy Medal „ Zasłużony Gloria Artis”

 

Nagroda Okolicznościowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego / za całokształt twórczości /

  • ks. Marian Kosiński / O/ Lewin Brzeski / - 5.000,-

  • Bolesław Ciepiela / O / Będzin / - 10.000,-

  • Zbigniew Gretka /O/Opoczno – 5000,-

  • / jako nagroda im. Stanisława Staszica /

  • Krzysztof Bieńkowski /O/Płock - 10.000,-

   / jako Nagroda im. Stefana Żeromskiego /

 

Zasiłki Socjalne

/ ze środków Oddziału Warszawskiego I /

 • Irena Sitarz - 1000,- O/ Warmiński- Mazurski /

 •  

Edyta Jóżwik 4000,- O/ Opoczyński /

 

 • Prezes Rady Głównej

Stowarzyszenia Autorów Polskich

 

. Eugeniusz Orłow

 

Warszawa, 15 marca 2021 r.

 

 

Rada Główna SAP - 26 września 2021 r.

 

Przyjęcia:

 

O/ Warszawa I

Zbigniew Pawłowski

Aleksandra Balltissen / Holandia /

 

O/Warszawa II

Helenka Trzcionka Krysiak

Iwona Bitner

Krzysztof Zdunek

Marta Wwrzyk

Jelena Jasek

Danuta Duszyńska

Ewa Hulak – Radziej / USA /

Nagroda im. Magdaleny Abakanowicz

Główna postanowiła powołać Nagrodę im. Magdaleny Abakanowicz dla osób wykazujących uzdolnienia plastyczne. Nagroda będzie miała wymiar symboliczny – dyplom. W miarę możliwości będzie podkreślona finansowo.

Nagrody Okolicznościowe

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 1. Jolanta Maria Grotte / - 5000,- /- jako Nagroda im. Bolesława Prusa - Oddział Warszawa II

 2. Barbara Rustecka /10.000,-+ Dyplom Ministra / - jako Nagroda im. Stefana Żeromskiego -- Oddział Warszawa I

 3. Zbigniew Kurzyński / - 5000,- /- jako Nagroda im. Bolesława Prusa Oddział Warszawa II

 4. Wanda Stańczak /10.000,- / - jako Nagroda im. Stefana Żeromskiego - Oddział Warszawa II

 5. dr Eugeniusz Elerowski /10.000,- + Dyplom Ministra / - jako Nagroda im. Stanisława Staszica Oddział Lewin Brzeski

 6. Agnieszka Syska /10.000,- / - jako Nagroda im. Stefana Żeromskiego – Oddział Gdański

 7. Grażyna Drobek – Bukowska – 10.000, - / Oddział Rybnik /

Dyplomy Nagród SAP

Nagroda SAP im. Stanisława Grochowiaka

Oddział Warszawa II

Iwonna Buczkowska

Henryk Ditchen

Lidia Lewandowska-Nayar

Wojciech DąbrowskiNagroda SAP im. Bolesława Prusa

Oddział Warszawa II

Elżbieta Jach

Jelena Jasek

Kazimierz Linda

dr Stanisława Ossowska

Irena Szymańska

Izabela Żubko-Jarnicka

 

Medale i odznaki

Komandoria Orderu Św. Stanisława

1.Eugeniusz Orłow

2. Aleksandra Skokowska / Litwa – Wilno /

Odznaka Honorowa

Zasłużony dla Kultury Polskiej”

 1. Renata Cygan / O/ Warszawa II /

 2. Ewa Jozwik /O/ Warszawa II /

 3. Agnieszka Lis /O/ Warszawa II /

 4. Grażyna Drobek Bukowska - / O Raciborski /

Rada Główna postanowiła postawić do likwidacji Oddziały Regionalne SAP

/ zostały wykreślone decyzją KRS /

 1. Szczecinek

 2. Racibórz

 3. Zielona Góra

Nagroda im. Magdaleny Abakanowicz

1. Edyta Jóżwik

/ za realizacje plastyczne – gobeliny

Nagroda im. Anny German

 1. Ryszard Pokorski

  / za kompozycje i propozycje sceniczne z Zespołem Wokalno – Muzycznym „Kram” /

 2. Anna Osmakowicz

  / za kolędy oraz piosenki jazzowe i bluesowe /

 3. Antoniego Dżuły

/ za kompozycje i długoletnie prowadzenie Kapeli podwórkowej „Tońko z Dynowa oraz za propagowanie kultury regionalnej /

Nagroda im. Bolesława Prusa

dla Joanny Aleksandy Jakubik

/za pracę organiczną na rzecz Stowarzyszenia /

 

Złoty Krzyż Niepodległości

1. ks Marian Kosiński

 1. Wanda Stańczak

 2. Andrzej Rodys

Srebrny Medal w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej

 1. Eugeniusz Orłow

Rada Gówna przyjęła podstawowe dokumenty dotyczące Zjazdu SAP / wiosna 2022 /

 1. Deklaracja

 2. Podział mandatów

 3. oraz postuluje odbycie kampanii sprawozdawczo wyborczej w Oddziałach do 30 stycznia 2022 r.

 4. Opłata Zjazdowa za każdego Delegata – 100 zł.

  Na konto: SAP nr Bank PEKAO S.A. XIII O / Warszawa

  nr. 55 1240 2034 1111 0010 0079 1057 / z przeznaczeniem wynajęcie sali obrad, sprzątanie, poczęstunek /

5. Planowany Zjazd Delegatów – 30 kwiecień 2022 .

 

 

Prezes Rady Głównej

Stowarzyszenia Autorów Polskich

 

Eugeniusz Orłow

Script logo
Design marcinkaczmar.pl