Zjazd delegatów SAP 16.06.2018

Komunikat

 

W dniu 16 czerwca 2018 odbył się kolejny Walny Zjazd  Delegatów Stowarzyszenia Autorów Polskich.

 

Zjazd wybrał nowe władze Rady Głównej Stowarzyszenia w składzie:

Prezes                                             -   doc dr hc. Eugeniusz Orłow / Warszawa I/

Wiceprezes                                     -   gen, dr hc. Zbignew Gretka / Opoczno /

Wiceprezes                                     -   Krzysztof Bieńkowski / Płock /

Wiceprezes                                     -   ks. Marian Kosiński / Lewin Brzeski /

Wiceprezes                                     -   dr Jacek Malikowski / Będzin /

Wiceprezes                                     -   Wanda Stańczak / Warszawa / II /

Sekretarz Generalny                     -  Andrzej Macura / Bielsko- Biała /

Członek                                           -  Irena Szymańska / Warszawa II /

Członek                                           -  Andrzej Rodys   / Warszawa II /                            

             

Główną Komisję Rewizyjna Stowarzyszenia

w składzie:

Przewodnicząca                             -  Janina Wielogórska / Żyrardów /

Członek                                           -  Stanisław Góra / Będzin /

Członek                                           -  Elżbieta Pytko / Płock /

 

Główny Sąd Koleżeński Stowarzyszenia

w składzie:

Przewodniczący                             -  sędzia w sp. Andrzej Huras /Będzin /

Członek                                           -  Alina Kuberska / Warszawa II /

Członek                                          -  Kazimierz Żmija /Będzin  /

 

Władze Zjazdu zostały wybrane w głosowaniu jawnym.

Przyjęto uchwałę o dodaniu do Statutu SAP punktu – SAP jest związkiem zawodowym autorów.

 

Zjazd podjął uchwałę o nadaniu Członkostwa Honorowego Stowarzyszenia – Grażynie Dąbrowskiej – Krawczyk  i Dariuszowi Kowalskiemu oraz śp.  Ryszardowi Sańczakowi.

Podczas Zjazdu w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

wręczono odznaki – Zasłużony dla Kultury Polskiej dla ks. Mariana Kosińskiego i dr Eugeniusza Elerowskiego.

 

Po raz pierwszy podczas Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia odbyła się również  uroczystość  wręczenia Doktoratu Honorowego Instytutu Autorskiego generałowi górnictwa mgr inż.  Bolesławowi Ciepeli za jego wkład książkowy i piśmienniczy oraz działalność twórczą i organizacyjną w popularyzacji historii Górnego Śląska.

Script logo
Design marcinkaczmar.pl