Przyjęcia członkowskie, nagrody i wyróżnienia

 

 

Rada Głowna

Stowarzyszenia Autorów Polskich

 

Przyjęcia członkowskie:

 

Oddział Warszawski I

Ewa Kaczmarczyk

 

Oddział Bielsko - Biała

Elżbieta Malinowska

Stanisław Józef Malinowski

 

Oddział Warszawsko - Żyrardowski

Krzysztof Padowski

 

Dyplomy Nagród SAP:

 

Oddział w Lewinie Brzeskim

  1. Marian Kosiński - Dyplom Nagrody im. Bolesława Prusa

 

Oddział Ciechanowski

Bożenna Beata Parzuchowska - Dyplom Nagrody im,.Stefana Żeromskiego

 

Oddział Warszawsko - Żyrardowski

Janina Wielogurska -  Dyplom Nagrody im,.Stefana Żeromskiego

 

Oddział Gdański

Agnieszka Syska - Dyplom Nagrody im,.Stefana Żeromskiego

Gabriela Szubstarska -  Dyplom Nagrody im,.Stefana Żeromskiego

Bogdan Abramowicz - Dyplom Nagrody im. Stanisława  Grochowiaka

 

Oddział Warszawski I

Eugeniusz Orłow -  Dyplom Nagrody im. Bolesława Ciepieli

 

Oddział Warmińsko – Mazurski

Mariusz Szwonder -  Dyplom Nagrody im. Bolesława Ciepieli

dr Tadeusz Peter - Dyplom Nagrody im. Bolesława Ciepieli

 

Oddział Zagłębiowski

Bolesłąw Ciepiela - Dyplom Nagrody im. prof. dr hab. Mirosława Ponczka

dr Jacek Malikowski - Dyplom Nagrody im. Bolesława Ciepieli

 

Oddział Warszawski II

Krystyna Gudel -   Dyplom Nagrody im. Bolesława Prusa

Maria Bednarek  - Dyplom Nagrody im. Bolesława Prusa

Tadeusz Knyziak - Dyplom Nagrody im. Bolesława Prusa

Barbara Orłowska -  Dyplom Nagrody im. Bolesława Prusa

 

Środowiska Polonijne - Litwa

Apolonia Skokowska -   Dyplom Nagrody im. Bolesława Prusa

 

 

Nagrody i Wyróżnienia:

 

Oddział Łódzki  SAP{„ Akabus „

prof. dr hab. Bogdan Mazan – Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

 

Oddział Warszawski SAP I

Tadeusz Knyzniak – Odznaka Honorowa „ Zasłużony dla Kultury Polskiej

Joanna Jakubik – Dyplom  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Nagroda Okolicznościowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

/ za całokształt twórczości /

     -     Eugeniusz Orłow                - O / Warszawa  I                       -10.000,-    

  • Irena Sitarz                          - O/ Warmińsko  - Mazurski /   -10.000,-       

 

! % za 2020:

Ciechanów       595,-                                          dla Ciechanów – 397,-

Ostróda             37,-

Brak identyfikacji 170,-

                                                                                       Prezes Rady Głównej

                                                                             Stowarzyszenia Autorów Polskich

 

                                                                                 doc. dr hc. Eugeniusz Orłow

 

Warszawa, 19 października                       

 

 

Script logo
Design marcinkaczmar.pl